BETONG OCH MURBRUK 

                                                 test                      

     HMH 001 MARKVIBRATOR 244KG                               HMH 002 MARKVIBRATOR PADDA                                 HMH 003 VIBRATORSTAV 

                                                             

     HMH 005 & HMH006 SLODA ENBALKSRID EL                  HMH 007 OCH HMH113 GLÄTTARE                          HMH 008 VIBRATORBALK 

                                                                                  

    HMH 009 SLODA ENBALKSRID HAND                                      HMH 033 ASFALTSRAKA                            HMH 070 BLANDARVISP 

                                                           

       HMH 071 BETONGBLANDARE                            HMH 090 MARKVIBRATOR PADDA ENVÄG       HMH 108 MARKVIBRATOR PADDA 450KG 

               

           HMH 143 BETONGFRÄS



*PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*

                                              VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada 

.

© Copyright hyrmaskinerhemse.se