Borr och bilningsmaskiner

                                                            

            **HMH 038 & HMH089 BILNINGSMASKIN 28J                           HMH 039 MEJSELSET                                    **HMH 050 BORRHAMMARE 

                                                                                           

          **HMH 051 BORRMASKIN                                                         HMH 080 BORRSATS SDS-PLUS                           HMH 085 JORDBORR 

                                                               

          **HMH 088 BORRHAMMARE                                            **HMH 097 KÄRNBORR MED STATIV             **HMH 138 KÄRNBORR HANDHÅLLEN 

                                  

           HMH 125 MARKBORRMASKIN                                                        HMH S52-S250 

        KÄRNBORRAR  TILL STATIVBORREN:

 • 52 MM
 • 77 MM
 • 102 MM
 • 112 MM
 • 132 MM
 • 152 MM
 • 182 MM
 • 200 MM
 • 250 MM

       KÄRNBORRAR  TILL HANDHÅLLEN MASKIN:  

 • 55 MM
 • 81 MM 
 • 101MM
 • 125 MM*PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN* 

För aktuellt pris se prislistan

** SLITAGE PÅ DIAMANT/BORR/SPETT TILLKOMMER (MINIMUMDEBITERING 1MM) 

                                              VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

 • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
 • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
 • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
 • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
 • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
 • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
 • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
 • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada

© Copyright hyrmaskinerhemse.se