slip och ytbehandling 

                                                   

               HMH 049 GIRAFFSLIP                     **HMH 055 BETONGSLIP HANDHÅLLEN                   **HMH 059 GOLVSLIP TRÄ OCH BETONG  

                                                                                                                                                                   (DAMMSUGARE INGÅR I HYRAN)

                                

          HMH 082 KANTSLIP GOLV TRÄ                                HMH 087 LACKFRÄS                       HMH SLD DIAMANTER TILL BETONGSLIPNING PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN

*För aktuellt pris se prislistan

** SLITAGE PÅ DIAMANT TILLKOMMER (MINIMUMDEBITERING 1 MM)

                                              VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada 

© Copyright hyrmaskinerhemse.se