SKRUV- SPIK- NAJNING

                                          

            HMH 032 SKRUVAUTOMAT                                        HMH 036DYCKERTPISTOL PRO 1,2                               HMH 037 PAPPSPIKPISTOL 

                                                       

         HMH 052 SKRUVDRAGARE                                                    HMH 074 SPIKPISTOL PRO 601                              HMH 107 DYCKERTPISTOL 1.8 

                                                        

         HMH 098 CAMO SKRUVFIXTUR 120                                 HMH 099 CAMO SKRUVFIXTUR 120                    HMH 100 CAMO SKRUVFIXTUR 145 

     

               HMH 114 NAJMASKIN *PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*

      VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada 

© Copyright hyrmaskinerhemse.se