FORDON - SLÄP - LIFT

                              

                 HMH 072 SKYLIFT 12 M LT                                     HMH 132 SKYLIFT 26 M                                 HMH 072 SKYLIFT 10,5 M

                                                                                           

               HMH 133 SKYLIFT 21 M                                           HMH 146 SKYLIFT 18 M                                                     HMH 123 SAXLIFT                                                          

                                

     HMH 140 SAXLIFT                                                             HMH 000 SLÄGVAGN                                         HMH 084 SLÄPVAGN MED KÅPA                          

                             

       HMH 086 SLÄPVAGN MED GRINDAR                        HMH 128 LASTBIL LITEN                                            HMH 058 TRANSPORTKÄRRA 


          flyttetrailer – dba.dk – Køb og Salg af Nyt og Brugt

                HMH 156  SLÄPVAGN FLYTT 1000 KG


*PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*   


VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada

© Copyright hyrmaskinerhemse.se