KOMPRESSOR - EL - PUMP

                                           

           HMH 013 ELVERK BENSIN                                              HMH 014 ELVERK DIESEL                                                  HMH 015 ELCENTRAL 

                                                           

        HMH 016-HMH021 SKARVKABEL                                     HMH 024 KOMPRESSOR                                              HMH 028 DRÄNKBAR PUMP 

                                            

                HMH 029 & HMH102 SLANG                                HMH 067 KOMPRESSOR LITEN                           HMH068 & HMH069 ELCENTRAL 16 AMP       

                                                                  

 HMH075 & HMH076 TRYCKLUFTSSLANG 10M       HMH077 & HMH078 TRYCKLUFTSSLANG 15M                       HMH101 DRÄNKBAR PUMP

      

HMH137 SKARVKABEL MED FASVÄNDARE*PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*

      VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada 

© Copyright hyrmaskinerhemse.se